Մեր բժիշկները

1959-1961             Ալավերդու բուժմիավորում-մանկական կոնսուլտացիայի բժիշկ

1961-1982             Ալավերդու բուժմիավորման Թումանյանի տեղամաս-տեղամասի վարիչ

1982-2016            Կիրովականի թիվ 4 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-թաղամասային թերապևտ

2016-առ այսօր    Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ –տեղամասային թերապևտ

Karine Antonyan1977-2016            Կիրովականի թիվ 4 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-մանկաբույժ

2016-առ այսօր    Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ –մանկաբույժ

1991-2016             Կիրովականի թիվ 4 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-մանկաբույժ

2016-առ այսօր    Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ –մանկաբույժ

Syuzanna Balayan1990-1992            Կիրովականի քաղաքային ծննդատուն-մայրապետ

1999-2003           Կիրովականի թիվ 5 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-թաղամասային մանկաբույժ

2003-2004           Մանկական քաղաքային պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-բժիշկ-մանկաբույժ

2005-2013           Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ –թաղամասային մանկաբույժ

2013-2014             Վիոլա ՍՊԸ-բժիշկ

2014-2016            Վանաձորիթիվ 4 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ –թաղամասային մանկաբույժ

2016-առ այսօր    Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ – թաղամասային մանկաբույժ

Haykush Margaryan1989-1991            Կիրովականի քաղաքային սանէպիդկայան-մայրապետ

1998-2016            Կիրովականի թիվ 4 պոլիկլինիկա-թաղամասային թերապևտ

2016-առ այսօր    Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ –տեղամասային թերապևտ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
(0322) 2-04-14