Խորհրդի անդամներ

Ղեկավարվելով “Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 83-րդ հոդվածով, ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 881-Ն որոշման 2-րդ կետի, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1769-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի 2-րդ գլխի դրույթները, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի “Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին” թիվ ՆՀ-728 հրամանագրի 1.6 կետով ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. հունվարի 19-ի թիվ 6-Ա որոշումով հաստատվել է “Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա” ՊՓԲԸ-ի կառավարման խորհրդի կազմը և համապատասխան փոփոխություններ է կատարվել ընկերությունների կանոնադրություններում:
ՀՀ Լոռու մարզպետի 2012թ. հունվարի 19-ի թիվ 6-Ա որոշմամբ հաստատվել է “Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա” ՊՓԲԸ-ի կառավարման խորհրդի հետևյալ կազմը՝

 

 

 

հ/հ Ազգանուն, անուն Աշխատավայր Պաշտոն

Խորհրդում զբաղեցրած պաշտոնը

Կարգավիճակ
1 Ալիկ Լեւոնի Սահակյան Alik Sahakyan Ալիկ Լեւոնի Սահակյան:Կորպորատիվ կառավարման խորհրդի նախագահ: Լոռու մարզպետարան Իրավաբանական բաժնի պետ

Կորպորատիվ կառավարման խորհրդի նախագահ

Անկախ
2  Անուշ Սամսոնի Քառյան Qaryan Anush Անուշ Սամսոնի Քառյան:Աուդիտի հանձնաժողովի նախագահ:  Լոռու մարզպետարան Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ

 

 

 Աուդիտի հանձնաժողովի նախագահ

Անկախ
3 Սիլվա Ունանի Նազարյան Tnoren Սիլվա Ունանի Նազարյան:Կորպորատիվ կառավարման խորհրդի անդամ: “Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա” ՊՓԲԸ Տնօրեն

 Կորպորատիվ կառավարման խորհրդի անդամ

Գործադիր
4 Սուսաննա Արտաշեսի Կռոյան Susanna Kroyan Սուսաննա Արտաշեսի Կռոյան:Աուդիտի հանձնաժողովի անդամ: “Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա” ՊՓԲԸ Տնօրենի տեղակալ

  

Աուդիտի հանձնաժողովի անդամ

Գործադիր
5 Լիլյա Լյովայի Հարությունյան Lilia Harutyunyan Լիլյա Լյովայի Հարությունյան:Աուդիտի հանձնաժողովի անդամ: “Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա” ՊՓԲԸ Մանկաբարձ-գինեկոլոգ

 

 Աուդիտի հանձնաժողովի անդամ

Ոչ գործադիր
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
(0322) 2-04-14