Մեր բժիշկները

Yedoyan Liana1993-1995 Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ-դասախոս

1995-1995 <Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ-թաղամասային մանկաբույժ
2004-2010 Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ-բժշկագիտության Ք/Պ և արտակարգ իրավիճակների ամբիոնի վարիչ
1995-առ այսօր <Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ- մանկական էնդոկրինոլոգ

1987-1991 Կիրովականի մաշկավեներական դիսպանսեր-բժիշկ մաշկավեներաբան

1991-1997 Կիրովականի մաշկավեներական դիսպանսեր-գլխավոր բժիշկ
1997-2011 Կիրովականի մաշկավեներական դիսպանսեր-տնօրեն
2007-առ այսօր <Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ-բժիշկ-մաշկավեներաբան

Loris Russo Marina1993-1997 Կիրովականի հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր-բժիշկ-թոքաբան

1997-2008 Կիրովականի հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր-տնօրեն
2008-2011 <Վանաձորի թիվ 2 հիվանդանոց> ՓԲԸ-հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքի վարիչ
2011 - առ այսօր <Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց> ՓԲԸ-հակատուբերկուլոզային բաժանմունքի վարիչ
2007-առ այսօր <Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ-բժիշկ-թոքաբան

Frangulyan Laura1975-1978 Կիրովականի շտապ օգնության կայան-բժիշկ-թերապևտ
1978-1981 Կիրովականի թիվ 1 պոլիկլինիկա-թաղամասային թերապևտ
1981-1987 Կիրովականի թիվ 1 պոլիկլինիկա-թերպևտիկ բաժնի վարիչ
1987-1987 Կիրովականի թիվ 1 պոլիկլինիկա գլխ. բժշկի տեղակալ
1987-1990 Կիրովականի թիվ 1 պոլիկլինիկա -թերպևտիկ բաժնի վարիչ
1990-1993 <Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ- գլխ. բժշկի տեղակալ բուժական գծով
1993- առ այսօր <Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ- ուլտրաձայնային դիագնոստիկայի բժիշկ

Atoyan Aram2004-2005 <Գուգարք> ԿՊ ՊՓԲԸ-բժիշկ-ռենտգենաբան

2005-2007 <Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր>-բժիշկ-ռենտգենաբան
2007-առ այսօր <Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր> ՊՓԲԸ (<Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ)-ճառագայթային աժտորոշման բժիշկ
2009-առ այսօր- <Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ-բժիշկ-ռենտգենաբան

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
(0322) 2-04-14