Հոդվածներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈւՆ
01.10.2019-
Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա-տնօրեն

2017-2019- Օհանյան կլինիկա ՍՊԸ-տնօրեն

2013-2017–Իգոր Չախմախչյան ստոմատոլոգիական կլինիկա-բժիշկ-ստոմատոլոգ

2011-2016 –Ալֆա-Ֆարմ ՓԲԸ դեղատնային ցանցի տարածքային ղեկավար

2008-2010-Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական համալսարան-դասախոս

2007-2013-Դենս ստոմատոլոգիական կլինիկա-բժիշկ-ստոմատոլոգ

2006-2007-Գայաննա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկա-բժիշկ-ստոմատոլոգ

ԿՐԹՈւԹՅՈւՆ

1999-2005-Երևանի Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան-ստոմատոլոգիա
1974-1975-
Կիրովականիշտապօգնությանկայան-ինտերնատուրա

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈւՄՆԵՐ
2014-
Էրեբունիբժշկականկենտրոն-Ժամանակակիցբժշկությանմոտեցումները
2013-ՀՀԱՆռևմատոլոգներիասոցացիա-ռևմատոլոգներիգիտաժողով
2011-
ԵրևանիՀերացուանվանպետականբժշկականհամալսարան-Առողջապահությանկառավարումևկազմակերպում
2006-USAID-
Առողջությանառաջնայինպահպանմանկազմակերպում

ԱՆՁՆԱԿԱՆՏՎՅԱԼՆԵՐ
Ծնվելէ22.10.1982թ., ամուսնացածէ, ունի 2 երեխա

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
(0322) 2-04-14